ArchiMate: De grafische taal voor Enterprise Architecture

ArchiMate is dé grafische taal om enterprise architecturen te modelleren. Met deze taal kun je op een accurate en homogene manier architecturen, visualiseren, analyseren en omschrijven. ArchiMate is een door The Open Group ontwikkelde modelleringstaal die door vele bedrijven en consultancy bureaus wordt gebruikt. Maar waarom is deze taal zo populair? En wat heeft het precies met TOGAF te maken?

Wat is de ArchiMate standard precies?

ArchiMate biedt de mogelijkheid om op een ondubbelzinnige manier de relaties tussen verschillende architectuurdomeinen te beschrijven, visualiseren en analyseren. Het is een modelleringstechniek die duidelijke concepten binnenin de architectuurdomeinen en de relaties tussen architectuurdomeinen definieert. Daarnaast levert het een simpele structuur om verschillende onderdelen van de domeinen te kunnen beschrijven.

De ArchiMate standard is enigszins te vergelijken met de Unified Modeling Language (UML) en de Business Process Modeling and Notation (BPMN), maar onderscheidt zich door de toepasbaarheid op de enterprise modeling. Daarnaast bevat de modelleertaal slechts 50 modelleerconcepten waardoor de taal gemakkelijker gebruikt kan worden. De andere modelleertalen bevatten er namelijk veel meer en kunnen daardoor te complex worden. 

Welke versies bestaan er?

In 2008 is de eerste versie van ArchiMate uitgekomen. Sindsdien zijn er 2 nieuwe versies uitgekomen, 1 in 2012 en 1 in 2016. De laatste versie, ArchiMate 3.1, heeft ten opzichte van de andere versies een verbeterde ondersteuning voor onder andere capability-oriented strategic modelling. Daarnaast biedt het een algemeen metamodel waarin de verschillende entiteittypen en de relaties hiertussen worden weergegeven. 

Voor wie is de standard bedoeld?

De modelleertaal is perfect voor mensen met de volgende beroepen:

  • (Business, solution, Enterprise) analisten en architecten
  • Verschillende IT gerelateerde beroepen, zoals IT-architecten, specialisten en managers.
  • Software engineers en (project) managers.

De combinatie met TOGAF

ArchiMate is uitstekend te combineren met het TOGAF framework en worden daarom vaak samen gebruikt. De business, application en technology layers van de modelleertaal ondersteunen namelijk de verschillende fasen in het Architecture Development Method (ookwel de ADM) van het TOGAF framework. Doordat de TOGAF en ArchiMate zo compatible zijn met elkaar worden er vaak ook trainingen gegeven die beide technieken tegelijkertijd behandelen. Op deze manier kun je meteen met beide technieken uit de voeten wanneer je deze trainingen hebt afgerond.